Lužické a Žitavské hory bez hranic

Verze pro tisk

Lužické hory a Žitavské hory bez hranic / Lausitzer und Zittau Gebirge ohne Grenzen

0553.00/020511/CZ.4/1/03

Svazek obcí Novoborska a obec Oybin se dlouhodobě zaměřují na rozvoj cestovního ruchu v příhraniční oblasti Lužických a Žitavských hor. V rámci projektu „Lužické hory a Žitavské hory bez hranic“ byl vytvořen informační materiál s nabídkou turistických cílů společného území. Materiál byl vytištěn v počtu 5000 ks v českém jazyku a 3000 ks v německém jazyku.

Pro úspěšnou realizaci projektu byla sestavena česko německá pracovní skupina, která jednala o koncepci a obsahu a vzhledu informačního materiálu. Starostové členských obcí Svazku obcí Novoborska a obce Oybin se setkali při slavnostním předání informačního materiálu. Realizace projektu prohloubila spolupráci členských obcí Svazku obcí Novoborska a obce Oybin v oblasti rozvoje cestovního ruchu a komunální politiky. Při setkáních pracovních skupin i při slavnostním předání materiálu na setkání starostů Novoborska a obce Oybin si aktéři vyměnili zkušenosti s prací na projektech pro rozvoj cestovního ruchu a zhodnotili průběh a výsledky projektu.

Informační materiál je dostupný široké veřejnosti v informačních střediscích Novoborska a obce Oybin a ve všech členskýc obcích Svazku obcí Novoborska.

Projekt byl realizován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj EU, prostřednictvím Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Cíl 3. Podrobnosti zde.