Informační zpravodaj Svazku obcí Novoborska (č. 2)

Verze pro tisk

V rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, vydal Svazek obcí Novoborska druhé číslo Informačního zpravodaje.

Obsahem zpravodaje jsou informace o uvedeném projektu, novinky z činnosti Svazku obcí Novoborska, ale také odborné poradenství. Součástí zpravodaje, který bude vydáván pouze v elektronické podobě, je i kalendář akcí.

Termín dalšího vydání zpravodaje je říjen 2017.

Náhled zpravodaje č. 2
Příloha: