Aktuality

Máte hodinu volného času týdně a rádi někomu pomáháte?

Máte hodinu volného času týdně a rádi někomu pomáháte ?
Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. ve spolupráci s Domovem důchodců ve Sloupu v Čechách p.o., hledají dobrovolníky, kteří by se chtěli stát společníky pro seniory. Úlohou dobrovolníků je uplatnit svoje schopnosti při vytváření vztahu se zdravotně postiženými (komunikace, čtení, ruční práce, hry, procházky, doprovázení apod.). V případě vašeho zájmu se školení dobrovolníků uskuteční v úterý 10.4. 2018 od 16. do 17.30 hod ve výše uvedeném Domově (Benešova č.1 – zámek Kinských) – zadní objekt v parku.

Údržba Lužickohorské magistrály

Svazek obcí Novoborska dlouhodobě udržuje ve spolupráci s obcemi svazku a organizací Ski Polevsko a Sportovním areálem Polevsko zimní běžecké tratě v Lužických horách.

Aktuálně je udržováno 110 km, vše probíhá ve spolupráci s obcemi svazku a výše uvedenými sportovními organizacemi za finanční podpory Libereckého kraje.

Kompostéry pro Novoborsko

Svazek obcí Novoborska získal v roce 2017 dotační prostředky na projekt Předcházení vzniku odpadů v Novoborsku, jehož hlavní aktivitou bylo pořízení kompostérů pro občany zapojených členských obcí svazku.

Informační zpravodaj Svazku obcí Novoborska

V rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, vydal Svazek obcí Novoborska třetí číslo Informačního zpravodaje. Obsahem zpravodaje jsou informace o uvedeném projektu, novinky z činnosti Svazku obcí Novoborska, ale také odborné poradenství.

Termín dalšího vydání zpravodaje: jaro 2018.

Seminář pro žadatele o kotlíkové dotace

Krajský úřad Libereckého kraje pořádá informační semináře pro žadatele o kotlíkové dotace.

Termíny pro naši oblast:

Nový Bor, 11.10.2017, 15-17 hod.
Městský úřad, nám. Míru 1, zasedací místnost zastupitelstva 3. patro.

Česká Lípa, 23.10.2017, 15-17 hod.
Městský úřad, nám. T. G. Masaryka 1, zasedací místnost.

Program semináře:
JAK VYPLNIT ŽÁDOST O DOTACI
JAKÉ PŘÍLOHY DOLOŽIT
DOKLADY POTŘEBNÉ K VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
DOTAZY A KONZULTACE

Více informací:

Sociální služby na Novoborsku bez bariér

Svazek obcí Novoborska bude v blízké době uskutečňovat projektový záměr, jehož cílem je koordinace procesu plánování sociálních služeb na Novoborsku a zajištění jejich financování. Žádost o dotaci byla v rámci Operačního programu zaměstnanost podpořena a získaná podpora ve výši 1 163 987,50 Kč tvoří 95 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Kompostéry pro Novoborsko již brzy!

Od první zprávy o připravovaném záměru přispívajícího ke zlepšení třídění odpadu v domácnostech na Novoborsku uplynula již delší doba a záměr dostal díky činnosti Svazku obcí Novoborska reálnější podobu. Žádost o dotaci na dodávky kompostérů pro domácnosti v devíti obcích Novoborska byla v rámci programu OPŽP podpořena Státním fondem životního prostředí, a tak se mohou těšit téměř v patnáctistech domácnostech NAPŘÍČ NOVOBORSKEM na nové kompostéry o objemu 675 – 2000 l.

Cestujeme Novoborskem

Zajímá Vás, jak vypadají obce Novoborska z výšky? Svazek obcí Novoborska nechal zpracovat jedinečnou prezentaci obcí pořízenou leteckými záběry (tzv. dronem). Jednotlivá místa jsou mezi sebou propojená a obsahují doprovodnou textovou informaci o dané lokalitě.

Prezentaci si můžete prohlédnout na webových stránkách Svazku obcí Novoborska:
www.virtualne-obcemicr.cz/novoborsko

Foto: Obec Mařenice

Burza nápadů – dvě země, mnoho nápadů, nová partnerství

V roce 2017 se Svazek obcí Novoborska podílel na realizaci projektu "Burza nápadů - dvě země - mnoho nápadů - nová partnerství", jehož cílem je vytvořit nová partnerství mezi subjekty v oblasti cestovního ruchu na našem území a v Horní Lužici.

Hlavním koordinátorem projektu je marketingová společnost Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH se sídlem v Bautzenu.

Fotografická soutěž "Krásy Lužických hor 2"

S letními měsíci máme pro Vás další vlnu fotografické soutěže "Krásy Lužických hor". Pravidla jsou jednoduchá:

1. místo - autor Petr Germanič - Svítání u kapličky (Sloup v Čechách)
2. místo - Jiří Hotař - makrofotografie
3. místo - Marek Jirsák - Panská skála

Stránky

Přihlásit se k odběru Front page feed