Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov

Verze pro tisk

Nejstarší sklářská škola v Evropě

V České republice má odborné sklářské školství bezmála stopadesátiletou tradici a zásadní význam pro sklářskou výrobu i výtvarnou kulturu. Celý systém středních uměleckoprůmyslových a odborných škol, do něhož patří nejen sklářské, ale také šperkařské, keramické, textilní a grafické školy, je unikátní a po vstupu České republiky do Evropské unie může být jedním z jejích příspěvků značného významu. Největší koncentrace těchto škol je v hlavním městě Praze a Libereckém kraji, kde jsou tři střední uměleckoprůmyslové školy, jedna střední odborná a jedna vyšší odborná škola sklářská. Hlavním úkolem všech sklářských škol je výchova kvalifikovaných sklářských dělníků a mistrů, technologů a techniků, průmyslových návrhářů, vedoucích pracovníků podniků a podnikatelů, ale někteří absolventi potom studují na vysokých školách technického a zejména uměleckého směru. Stávají se nejen sklářskými výtvarníky a pedagogy, ale také malíři, sochaři a restaurátory.

Ředitelkou Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově je od roku 2010 Ing. Marie Kronďáková (*1953), absolventka VŠST v Liberci a ČVUT v Praze. Jejím zástupcem je akademický malíř František Janák (*1951), absolvent SUPŠS v Kamenickém Šenově a VŠ Umprum v Praze, kde studoval ve speciálním ateliéru profesora Stanislava Libenského. Učí zde profesoři-výtvarníci Petr Menš (*1943), absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, od roku 1996 vedoucí oddělení tvarování, malování a leptání skla, Ladislav Průcha (*1979), absolvent sklářské školy v Novém Boru a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, od roku 2010 vedoucí oddělení designu světelných objektů, Petr Stacho (*1965) absolvent sklářské školy v Kamenickém Šenově a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, od roku 2007 vedoucí oddělení broušení a rytí skla.

Škola se hlásí k tradicím českého sklářství svou vlastní, již bezmála stopadesátiletou historií. Spolupracuje se sklárnou Bratří Jílků a sklářským ateliérem Petera Ratha v Kamenickém Senově, sklárnou Moser v Karlových Varech a dalšími firmami, podílí se na mezinárodních sympoziích rytého skla v Kamenickém Senově, obesílá domácí i zahraniční výstavy skla. Spolupracuje se sklářskou školou v Rheinbachu a dalšími školami, pro své žáky organizuje studijní pobyty, návštěvy škol, muzeí a galerií, je zapojena do evropského vzdělávacího programu studentů a mladých pracovníků Leonardo. V krátkodobých i dlouhodobých (ročních) jedno i dvouoborových kurzech umožňuje studium zahraničním zájemcům o sklo a po vyhodnocení výsledků jim vydává osvědčení o absolvování.

Antonín Langhamer
kunsthistorik, žijící v České Republice